O NÁS

Jmenuji se Markéta Psotová | S 5 dětmi doma začala moje kariéra.

V roce 2015 jsem absolvovala kurz Asistenta pedagoga ve Zlíně. Obhájena  písemnou prácí na téma  „Žák se sluchovou vadou v 1. ročníku základní školy“.

V tomto roce jsem pracovala jako Asistent pedagoga na Praktické škole Horní Lideč. Přesněji ve speciální třídě o 5 žácích. Získala jsem velmi cenné zkušenosti v komunikaci s dětmi  Autistického spektra, Downovým syndromem a mentálním a tělesným postižením. Kromě vzdělávání s dětmi jsem s nimi též rehabilitovala. Vytvořila jsem fungující základ smyslové místnosti, kde mohly naše děti odpočívat, relaxovat a učit se.

Co je smyslová místnost neboli snoezelen ?

Koncept snoezelenu je založen na celostním přístupu k lidem s těžkým postižením a naplňuje potřeby přijetí, porozumění, lidského tepla, blízkosti a dle smyslových možností i prožitku v atmosféře důvěry a uvolněnosti. Zprostředkovává stimulaci základních smyslů, ale nevyžaduje intelektuální chápání. Zprostředkovává, že lidé částečně pasivně, ale částečně i aktivně prožívají nové věci a mohou sbírat nové zážitky. Vychází z možností a schopností lidí s těžkým postižením a snaží se respektovat jejich zájmy, rozšiřovat horizont jejich poznání (zkušeností) a podporovat jejich sebeuvědomění.

Cílem je zvýšení kvality života a rozvoj osobnosti dětí se středním a těžším mentálním postižením a kombinovaným postižením prostřednictvím vědomě zvolené a řiditelné nabídky primárních podnětů v příjemné, pohodové a bezpečné atmosféře, bazální aktivace dětí s těžším postižením, zaměřená na smyslové vnímání a smyslovou zkušenost pomocí světla, zvuků, pocitů, vůní a chuti.

V rámci vzdělávání jsem absolvovala Odborný kurz bazální stimulace – r.2015

Praktická škola byla pro mě obrovským startovacím můstkem.

V roce 2016 jsem absolvovala kurz EEG Biofeedback v Praze, u pana PhDr. Jiřího Tyla, který Biofeedback do ČR přivezl. EEG biofeedback je metoda, která vám umožní regulovat činnost svého mozku. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně „rozladění“) svých mozkových vln, může se váš mozek naučit, jak je uvést do souladu.

Zde jsme absolvovali jak teoretickou tak praktickou část. Součástí kurzu bylo EEG měření, které nám konzultoval významný neurolog  prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. Celý kurz byl zakončen písemnou zkouškou.

Jako Asistent pedagoga jsem prošla dalšími vzdělávacími kurzy:

-Vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice poruch autistického spektra (PAS) pořádané

 Za sklem o.s                                                                                                                                       r. 2017

-Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku                                                              r. 2017

-Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole                                                           r. 2017

-Děti s poruchou ADHD a jak s nimi pracovat                                                                              r. 2017

-Úvod do aplikované behaviorální analýzy-přípravný kurz pro behaviorální techniky             r.2018

Od roku 2017 začala pomáhat Neurona z.s nejen dětem, ale i dospělým.

Spolupracujeme s nadacemi, které se podílejí na spolufinancování terapií dětem.